O mnie

Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, odbyłam aplikację prawniczą i uzyskałam tytuł zawodowy radcy prawnego co umożliwiło mi rozpoczęcie wykonywania indywidualnej praktyki. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobyłam świadcząc pracę na rzecz kancelarii i instytucji finansowych w Polsce jak i za granicą.

fot

RADCA PRAWNY ANNA ŻURKIEWICZ
Co do zasady, dla mnie nie ma przegranych spraw, jest tylko źle przedstawiona argumentacja. 

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Żurkiewicz świadczy usługi prawne z pełnym zaangażowaniem oraz indywidualnym podejściem do klienta przy zachowaniu najwyższych standardów wiedzy prawniczej oraz przestrzeganiu zasad etyki zawodowej. Zaufanie klientów jest priorytetem oraz wyznacznikiem jakości świadczonych usług.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach gospodarczych oraz cywilnych. Z powodzeniem udzielamy również pomocy prawnej w sprawach rodzinnych oraz karnych. Świadczymy pomoc również w języku angielskim oraz francuskim.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Zakres działalności

Prawo cywilne

Główna specjalizacja kancelarii, w ramach której obsługuję zarówno osoby fizyczne jak i prawne, reprezentując je na każdym etapie postępowania, w tym przedsądowym. Posiadam również doświadczenie w sporządzaniu skarg kasacyjnych, które z powodzeniem przechodziły tzw. przedsąd” i były rozpatrywane przez Sąd Najwyższy.

Zapewniam pomoc m.in. w:

 • dochodzeniu roszczeń:
  • zapłata należności, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
  • zapłata odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynu niedozwolonego
 • sporach o naruszenie dóbr osobistych
 • sprawach o ubezwłasnowolnienie
 • prawie rzeczowym
  • zasiedzenie nieruchomości
  • ustanowienie służebności na nieruchomości
  • ustanowienie i zniesienie współwłasności nieruchomości
  • sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości
 • prawie spadkowym
  • dział spadku
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • zachowek
 • skargi kasacyjne
 • sporządzenie i reprezentacja przed Sądem Najwyższym
 • opiniowanie umów (np. najmu, dzierżawy)
 • sporządzanie opinii prawnych

Prawo bankowe

Dynamicznie rozwijająca się specjalizacja, w ramach której pomagam klientom w dochodzeniu ich praw na każdym etapie postępowania, poczynając od wezwań przedsądowych.

Z uwagą śledzę orzecznictwo polskie jak i zagraniczne w tym zakresie, bo prawo w tzw. „sprawach frankowych” tworzy się dopiero tu i teraz z każdym nowo wydanym rozstrzygnięciem sądu. Wiem jak ważne są to dla Państwa sprawy, dlatego przed udzieleniem pomocy prawnej zawsze najpierw dokonuje wnikliwej i starannej oceny oraz analizy dostarczonych dokumentów, a dopiero później przedstawiam propozycję podjęcia dalej idących działań, tak by nie narazić Państwa na niepotrzebne straty finansowe.

Zapewniam pomoc m.in w dochodzeniu roszczeń wynikających m.in z:

 • kredytów „frankowych”
 • polisolokat
 • UNWW
 • czynów nieuczciwej konkurencji

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne wymagają szczególnego podejścia oraz zaangażowania ze względu na sferę życia, której dotyczą. W celu skutecznego prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego, konieczna jest nie tylko pogłębiona wiedza prawnicza ale też wysokie kompetencje społeczne w celu pełnego zrozumienia trudnej sytuacji klienta oraz emocji, które towarzyszą temu rodzajowi spraw. Powierzając mi swoją sprawę z zakresu prawa rodzinnego mogą być Państwo pewni, że nie będzie to tylko „kolejna sprawa z zakresu prawa rodzinnego”, ale będzie to „ta ważna sprawa z zakresu prawa rodzinnego”. Dlatego też będę służyła Państwu wiedzą i radą w każdym, nawet najdrobniejszym zakresie, tak by odczuli Państwo moje pełne wsparcie i zaangażowanie w prowadzenie powierzonej mi sprawy.

Pomagam m.in w sprawach o:

 • o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • dot. małżeńskiej rozdzielności majątkowej
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa
 • dotyczących władzy rodzicielskiej
 • dotyczących rozstrzygnięcia w istotnych sprawach dziecka
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem
 • o alimenty, w tym również w sprawach, o ustalenie, zwiększenie obniżenie obowiązku alimentacyjnego oraz egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego

Obsługa biznesu

Posiadam kompetencje oraz wiedzę, które pozwalają mi na świadczenie skutecznej pomocy prawnej w tym zakresie.
Zapraszam do skorzystania z moich usług w zakresie:

 • sporządzania opinii prawnych,
 • przygotowywania i negocjowania umów handlowych,
 • odpowiedzi na bieżące zapytania Spółki i kontrahentów.
 • windykację należności,
 • informowania o zmianach w przepisach prawa mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Spółki,
 • przygotowywania dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie szeroko pojmowanego HR

Prawo karne

Podejmuję się również obrony w sprawach karnych oraz reprezentacji klientów jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Działam także w sprawach toczących się z oskarżenia prywatnego.

Zasady współpracy

Oprócz Kodeksu Etyki Zawodowej w swojej pracy posługuję się poniższymi zasadami, które pozwalają mi świadczyć usługi na najwyższym poziomie:

Pasja, zaangażowanie

Kiedy coś robisz na 99% swoich możliwości, zawsze znajdzie się ktoś kto wygra, robiąc to na 100%

Skuteczność

Dobrego prawnika najlepiej poznać po wynikach pracy, a nie słowach

Determinacja

Co do zasady, dla mnie nie ma przegranych spraw, jest tylko źle przedstawiona argumentacja

Jasna komunikacja z sądem i klientem

Dobrze przemyślane argumenty, nie potrzebują już wielu słów uzasadnienia.

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług ustalane jest indywidualnie z klientem i uzależnione jest od zakresu usługi. Proponuję Państwu atrakcyjne formy współpracy oraz rozliczeń.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Żurkiewicz

E-mail:

[email protected]

Telefon:

668-409-190

Adres:

ul. Małachowskiego 8/30
05-270 Marki